Kleine deeltjes plastic uit de plasticsoep.

Kunststof afval op het strand.

Kleine deeltjes plastic uit de plasticsoep breken later door invloed van licht en zouten af tot polymeren.
Die onzichtbare deeltjes zijn zo mogelijk nog schadelijker voor het milieu dan dit zichtbare plastic afval.