Biervat, opengesneden.

Opengewerkt vat van bier.

Zo ziet een biervat er van de binnenkant uit.
Voorbeeld van een biervat binnenkant.
De vaten worden opengesneden om er een urinoir van te maken.
Ook maken ze hiervan wasbakken en drinkfonteintjes.