Iedere dag worden we om de oren geslagen met goedbedoeld advies voor het milieu.
Maar klopt dat eco advies wel allemaal?
Veel informatie over het milieu is ”van horen zeggen” en niet gebaseerd op feiten.

Ecologie misverstanden en milieu mythes

Tips voor een groenere planeet.

Hoe vaak hebben we al niet tegenstrijdige berichten gehoord over smeltende ijskappen?
Het gat in de ozonlaag is een feit, maar nu weten we dat er altijd al een gat is geweesd.
Dat betekent niet dat wij het gat niet groter hebben gemaakt door het gebruik van spuitbussen en koelgassen.
Milieubewustzijn begint bij goede wetenschappelijk onderbouwde informatie.

De wetenschap staat niet stil.
Een theorie die tien jaar geleden door iedereen voor waar werd aangenomen kan ondertussen al ontkracht zijn.
Hier leest u een paar van die kanttekeningen bij algemeen veronderstelde eco feiten.

Lokale produkten, is dat altijd beter?

Transport en milieubelasting.

Transport en daaraan verbonden co2 uitstoot zijn de reden voor deze stelling.
Ten dele gaat dat ook wel op, maar daar zijn wel wat kanttekeningen bij te plaatsen.
Bedenk dat het transport van een kilo lamsvlees uit Niwue Zeeland maar heel weinig co2 uitstoot veroorzaakt.
In Nieuw Zeeland gebruikt men echter veel minder kunstmest en er wordt daar veel meer hernieuwbare energie gebruikt dan in Europa.
Uiteindelijk is het lamsvlees dat de halve wereld rondgaat minder schadelijk voor het milieu dan lamsvlees van Texel.

Tomaten worden in Nederland in verwarmde kassen geteeld, net zoals veel andere gewassen.
Als diezelfde groentes in Zuid-Spanje worden geteeld dan is dat beter.
Het kleine beetje co2 door transport is te verwaarlozen bij de maandenlange verwarming van een kas in het Westland.

Kleinschalige landbouw, beter voor het milieu?

Milieu en kleinschalige landbouw.

Was dat maar altijd waar.
Grootschalige bedrijven zijn veel meer aan controle onderhevig.
Een kleine boer kan rommelen met de mest boekhouding.
Een klein bedrijf moet soms de milieuregels aan de laars lappen om het hoofd boven water te houden.
Dat risico kunnen grote agrarische bedrijven niet lopen, ze lopen sneller tegen de lamp.

Een groot bedrijf werkt efficiënter.
Investeringen om energie terug te winnen zijn bij een groot agrarisch bedrijf sneller terugverdiend. Mestvergisters en zelfgemaakte bodemverbeteraars, compost thee en biogas worden eerder bij grote bedrijven gebruikt.

Meer bomen is altijd goed?

Bebossing en ontbossing.

Bomen zijn zeker mooi, daar is iedereen het over eens.
Een prachtige eigenschap van bomen is de opname van co2 en afgifte van zuurstof.
Toch kun je niet zomaar overal bossen laten groeien.
Bomen onttrekken veel water aan de bodem.
Door teveel bomen kan de bodemwater spiegel dalen.

Te grote aantallen van eenzelfde soort gewassen kan leiden tot uitbraak van plantenziektes.
Dat gaat ook op voor bomen.
Vooral monocultuur, grote bossen zonder diversiteit, kan zorgen voor een uiteindelijke verarming of zelfs verwoesting van een groot areaal.

Windenergie is gratis?

Milieuvervuiling door windmolens.

Onderstussen weten we dat het een stuk duurder is dan het verbranden van koolstoffen.
Winst voor het milieu? Jazeker, windmolens hebben geen uitstoot van broeikasgassen.
Maar een windmolen moet ook gemaakt en onderhouden worden.
De fabriek en transport voor onderhoudswerkzaamheden zijn ook een aanslag op het milieu.
Denk ook eens aan het aluminium en de kunststoffen die in een grote windmolen zijn verwerkt.

Gratis komt met kosten.
Windmolens stoten dus zelf geen co2 uit, maar ze vervuilen toch wel.
Horizonvervuiling is een reëel probleem in een klein land als Nederland.
Nu er steeds meer windmolens worden gebouwd zien we ook meer protesten opkomen.
Niemand wil uitkijken op zo’n groot gevaarte, ook niet als je aan het strand ligt.

Hardhouten tuinmeubelen zijn slecht voor het regenwoud?

Hard en zacht hout mythes.

Als dat hardhout afkomstig is uit roofbouw dan zijn wij het daar helemaal mee eens.
Tegenwoordig is er helemaal niet meer zoveel van dat illegale hardhout te koop in Nederland.
Veel soorten hardhout komen uit productiebossen.
Die houtsoorten groeien snel, soms net zo snel als een dennenboom.
Yellow Balau is één van die hardhoutsoorten waarvan prachtige tuinmeubelen worden gemaakt.
Meer dan tachtig procent van de hardhouten tuinmeubelen komen tegenwoordig uit volkomen verantwoorde bronnen.

Keurmerken voor hardhout zijn niet altijd te vertrouwen.
Ook over het FSC keurmerk is wel wat negatiefs te zeggen.

Hardhouten meubelen gaan meestal langer mee.
Een tuinstoel van plastic is uiteindelijk veel slechter voor het milieu.
Een stoel van teak gaat wel dertig jaar mee.
Dat is zelfs voor meubelen van steigerhout een onwaarschijnlijke levensduur.

Wil je meer weten over wat er in Nederland wordt onderzocht met betrekking tot het milieu?
Kijk dan eens op de site van het Nederlandse instituut voor Ecologie.
Het Nederlandse instituut voor ecologie (NIOO-KNAW) doet fundamenteel milieu onderzoek naar organismen en populaties, leefgemeenschappen en eco-systemen.